Familjeteamet

Tonårstiden kan vara en svår period för många ungdomar och deras familjer. Ibland hamnar de i negativa mönster, där föräldrar kan känna sig otillräckliga och ungdomen känner sig missförstådd.

Familjeteamet stöttar familjer att bryta dessa negativa mönster och tillsammans med dem hitta nya möjligheter. Vi arbetar med familjer som har ungdomar i åldern 13-20 år och är bosatta i Skövde kommun. 

Vi vänder oss till familjer som:

  • vill bli bättre på att prata med och förstå varandra
  • vill ha hjälp och stöttning med förändring eller
  • där vårdnadshavarna vill ha stöd i sin föräldraroll

Familjebehandling ges som en behovsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Det innebär att innan en familj kan erbjudas detta stöd måste en socialsekreterare först utreda och bedöma familjens stödbehov. Mer information om hur en utredning går till hittar du här.    

Vi erbjuder även rådgivning och stöd till familjer som en serviceinsats, utan att familjens behov utretts av en socialsekreterare. Inledningsvis erbjuder vi då fem samtal, finns det behov och önskemål om fortsatt kontakt så kan vi hjälpa er att ansöka om det.   

Kontakten med oss är frivillig, både vad gäller familjebehandling och serviceinsats. Alla besök är kostnadsfria. 
  

Så här arbetar vi

I vårt arbete använder vi oss av ett flertal metoder och samtalsmodeller. Det innebär bland annat att vi träffar familjen i olika konstellationer; vi har samtal med hela familjen, med några av familjemedlemmarna eller enskilda samtal med föräldrar eller ungdom.

Tillsammans med familjen kommer vi överens om hur ofta vi ska träffas och var vi ska ses.

Vi delar med oss av vår kunskap om ungas behov och utveckling.

Om det behövs kan vi samarbeta med personer som är viktiga för familjen. Det kan till exempel vara personal från skola eller någon som står familjen nära.
 

Kontakt

Har du frågor om rådgivning och stöd som erbjuds som serviceinsats kan du kontakta familjebehandlarna i Familjeteamet, telefonnummer 0500-49 38 82. Du kan också lämna dina kontaktuppgifter via e-tjänsten serviceinsats, så ringer någon av familjebehandlarna upp dig.

Vill du göra en ansökan om familjebehandling så vänder du dig till mottagningssekreterarna på barn- och ungdomsavdelningen. Du når dem via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 eller via e-tjänsten förfrågan om kontakt