Föräldrastöd

Att vara förälder är oftast en källa till värme och kärlek. Det kan vara fantastiskt, utmanande och lärorikt... men det kan också vara svårt, krävande och jättejobbigt!

Det finns inga enkla standardråd som löser alla svårigheter, men det finns kunskap om vad vi som människor och barn behöver för att växa upp till glada, trygga, medkännande och ansvarstagande vuxna. Det allra viktigaste är hur vi lever med de mest betydelsefulla personerna i våra liv – föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, andra släktingar och nära vänner. Barns relationer till dessa har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. 

Ibland kan man som förälder behöva stöd och inspiration från andra håll samt träffa andra föräldrar att diskutera med. I Skövde kommun vill vi ge föräldrar kunskaper och färdigheter som kan hjälpa att skapa goda och trygga relationer mellan föräldrar och barn samt mellan föräldrar. 

På den här sidan kan du hitta information om föräldrastöd i Skövde. 


Föräldrastödsprogram ABC - Alla Barn i Centrum
ABC är en kurs som vänder sig till alla föräldrar (med barn i åldern 3-12 år) som vill utvecklas i sitt föräldraskap. 

Föräldrastödsprogram Komet
Komet är en kurs som vänder sig till föräldrar (med barn i åldern 12-18 år) som har mycket bråk och konflikter med sina ungdomar.

Föräldrastödsprogram ICDP-Vägledande samspel
På familjecentralen Symfoni finns det möjlighet att delta i vägledningsgrupper för föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år.

Familjecentralerna Symfoni och Kärnan
På familjecentralerna kan du få stöd för dig och ditt barn (0-6 år), uppmuntran i din föräldraroll och en ökad medvetenhet om barns utveckling och behov.

Föräldragruppen Unga föräldrar Symfoni och Kärnan
Familjecentralerna Symfoni  och Kärnan arrangerar grupper för unga föräldrar där någon i föräldraparet är upp till cirka 23 år.

BIFF -Barnen i föräldrarnas fokus
BIFF är en utbildning som handlar om hur du kan hjälpa ditt barn vid en separation. Man diskuterar och får ta del av kunskap om hur barn reagerar vid föräldrars separation. 

Familjerådgivningen
Hos familjerådgivningen kan vuxna par, familjer och ensamstående få samtalshjälp att bland annat bearbeta samlevnadsproblem så att de kan bevara sitt äktenskap/samboförhållande eller -om skilsmässa blir nödvändig- minska de negativa konsekvenserna och underlätta för ett gemensamt föräldraansvar. 

Barnteamet Lundvivegården
Detta är en behandlingsverksamhet som arbetar med att utveckla och stödja samspelet mellan föräldrar och barn (0-12 år). Du kan kontakta Lundvivegården om du behöver råd och stöd i din föräldraroll, inledningsvis erbjuds du fem samtal som sker utan journalföring. Lundvivegården tar även uppdrag från socialsekreterare, som först gjort en bedömning av familjens behov av stöd.   

Familjeteamet
Har du barn i åldern 13-20 år och känner att du behöver råd och stöd i din föräldraroll? Då kan du kontakta Familjeteamet. Inledningsvis erbjuds du fem samtal, dessa sker utan journalföring. Familjeteamet tar även uppdrag från socialsekreterare, som först gjort en bedömning av familjens behov av stöd.     

Locus
Denna verksamhet riktar sig till ungdomar i åldern 13-25 år som har ett riskfyllt beteende vad gäller alkohol eller annan droganvändning. De kan erbjuda rådgivning och stöd till ungdomarna och deras familjer. 

Förebyggande ungdomssamordnare
Kommunens förebyggande ungdomssamordnare erbjuder rådgivande samtal till ungdomar och deras föräldrar, framförallt i syfte att förmedla kontakt med andra stödjande verksamheter.  

Resursmöten
Som en del i kommunens förebyggande arbete kring barn och unga erbjuder nätverkssamordnarna resursmöten. Dessa möten samlar viktiga personer kring unga som exempelvis är i riskzon att utveckla normbrytande beteende eller som har en sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. 

Stöd vid frågor som rör våldsbejakande extremism
Är du anhörig till någon som finns i sammanhang där det förekommer våldsbejakande extremism eller ingår du i sådana sammanhang och vill ha stöd för att komma därifrån? Då kan du vända dig hit för att få stöd.  

När ett barn eller en ungdom mår psykiskt dåligt
Mår ditt barn psykiskt dåligt kan du kontakta barn och elevhälsan på ditt barns skola (exempelvis skolkurator, skolsköterska). Du kan också kontakta barnavårdscentralen, vårdcentralen eller ungdomsmottagningen. Har ditt barn större problematik som svår depression eller hög ångest kan du kontakta barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP). 

Länkar till barnavårdcentraler

Barnavårdscentral Billingen
Barnavårdscentral Hentorp
Barnavårdscentral Norrmalm
Barnavårdscentral Skultorp
Barnavårdscentral Södra Ryd
Barnavårdscentral Tidan

Privata barnavårdscentraler:
Allemanshälsan
Vårdcentralen Centrum
Vårdcentralen City