Hur ser kontakten med barnets föräldrar ut?

Det är viktigt att barnet har kontakt med sina biologiska föräldrar om det är möjligt. Hur och när är olika för olika barn. En överenskommelse om umgänget görs upp mellan socialtjänsten, familjehemsföräldrarna, de biologiska föräldrarna och barnet utifrån barnets behov. Det är viktigt att det finns en regelbundenhet så att barnet vet hur kontakten och umgänget ska se ut.

Datum