Får man ersättning som familjehem?

Skövde kommun följer de rekommendationer som Svenska Kommuner och Regioner, SKR, ger när det gäller ersättningar till familjehem. Det utgår en arvodesdel och en omkostnadsdel.

Arvodet är en ersättning för det uppdrag man utför och omkostnadsersättningen ska täcka de kostnaderna man har för barnet, till exempel för mat, del i bostad, kläder och resor.

Datum