12. Kan man ha SANT-kort efter att man slutat årskurs nio?

Ja, det kan man. Man kan i nian be sin mentor/klassföreståndare om ett SANT-kontrakt eller höra av sig till drogförebyggande samordnaren per e-post eller telefon. Förmånsblad och eventuella vinster i utlottningar skickas med post hem till dig direkt från drogförebyggande samordnaren.

Datum