Hur länge stannar barnet?

Det är ytterst sällan som man från början vet hur länge ett barn kommer att bo i familjehemmet. Eftersom socialtjänstlagen säger att man alltid ska verka för en återförening mellan barnet och de biologiska föräldrarna ska man alltid sträva mot det målet. Ibland är det inte möjligt med en återförening och barnet kan då få bo kvar i familjehemmet under hela sin uppväxt.

Datum