Måste man bo i samma kommun som barnet?

Nej, det behöver man inte. Vi försöker alltid i första hand hitta familjer relativt nära Skövde kommun för att underlätta kontakten mellan barnet och dess nätverk samt mellan socialtjänsten, familjehemmet och barnet. Det viktiga är att familjehemmet matchar de behov som barnet har.

Datum