Bild på pappa med baby/dotter.

Faderskap- och föräldraskapsärenden

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska kommunens socialnämnd utreda och godkänna föräldrarnas bekräftelse av faderskapet/föräldraskap. Detta görs vanligen av en kommunvägledare på Kontaktcenter.

Genom Skatteverkets underrättelse för ett nyfött barn få socialnämnden och Kontaktcenter vetskap om vilka barn som behöver ett fastställande av faderskap/föräldraskap.

Kontaktcenter skickar ut ett brev till modern och ber henne boka tid via e-tjänsten alternativt ringa för att boka en tid för besök.

En bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet sker skriftligen och ska bevittnas av två personer.

En utredning kan påbörjas redan innan barnet är fött men faderskapet/föräldraskapet kan inte fastställas slutligt förrän efter barnets födelse. När faderskaps/föräldraskapsbekräftelsen är klar anmäler kommunen faderskapet/föräldraskapet till Skatteverket. Önskar föräldrarna fastställa faderskapet innan barnet är fött bokar man en tid via e-tjänsten. Detta kan göras senast en månad innan barnet är beräknat.

Vid barnets födelse är modern ensam vårdnadshavare för barnet. I samband med faderskaps/föräldraskapsbekräftelsen kan om så önskas anmälan göras att vårdnaden om barnet ska vara gemensam.

Föräldrar kan också senare anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket.

Gemensam vårdnad

Att ha vårdnaden om ett barn- dvs. att vara vårdnadshavare- innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till.

När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

I samband med att faderskapet/föräldraskapet bekräftas på kontaktcenter alternativt familjerätten kan en anmälan göras att vårdnaden ska vara gemensam. 

Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet. 

Fastställande av faderskapet/föräldraskapet under graviditet

Om ni vill göra utredningen och bekräftelsen av faderskapet/föräldraskapet under graviditet kan ni anmäla och boka tid via e-tjänsten. Ni kan göra det senast en månad innan beräknad nedkomst. (i mån av tid)

Vi har oftast våra bokade besök i Skövde kommuns stadshus på Fredsgatan 4. Kontaktcenter har sina lokaler i entréplanet. Behöver ni komma I kontakt med kontaktcenter ringer ni 0500-49 80 00