3. Hur genomförs utredningen?

Ni har med giltiga ID-handlingar samt uppgift om barnets födelsevikt. Utredningen syftar till att ta reda på om ni är överens om barnet är ert gemensamma.

Datum