Mamma och barn

ICDP - Vägledande samspel

På familjecentralen Symfoni finns det möjlighet att delta i vägledningsgrupper för föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Vi utgår från ett samspelsprogram som heter ICDP - Vägledande samspel. Gruppen består av cirka åtta föräldrar och två utbildade ICDP vägledare som träffas vid sex tillfällen på kvällstid samt en återträff.

Vad är vägledande samspel?

Vägledande samspel är ett förhållningssätt som har som mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan vuxna och barn. Det är hälsofrämjande och grundar sig på vad som gynnar barns växande och lärande. Programmet är uppbyggt kring åtta samspelsteman som bygger på forskning om samspelets möjligheter och den känslomässiga kommunikationens betydelse för utvecklingen. Det är i den vardagliga samvaron som det viktigaste samspelet sker.

Din medverkan kommer att vara en tillgång i gruppen då vi kommer att byta erfarenheter och prata om vardagliga situationer och om hur det är att vara förälder idag. Vår förhoppning är att du ska öka din medvetenhet i mötet med ditt/dina barn och fokus kommer att ligga på att förstärka det som är bra och fungerar.

Du hittar mer om ICDP under "Länkar" och "Information".

Intresserad?

Vill du anmäla ditt intresse eller har du frågor? Kontakta vägledarna för ICDP, Gunilla Mujagic eller Monica Stomberg Adolfsson. Dem når du på telefonnummer 0500-49 82 00 och 0500-49 84 39. Du kan också fylla i intresseanmälan som finns under "Länkar", så hör vägledarna av sig inom kort. Deltagandet är kostnadsfritt.


Att vara förälder!

Hur man ger omtanke
utan att inkräkta
Känner oro
utan att övervaka
Manar till försiktighet
utan att tjata
Ger trygghet
utan att minska friheten
(Thord Wallén i De vackraste orden om barn) 

 ICDP logga