Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

 

Barn, unga och familj

 

På socialtjänstens barn- och ungdomsavdelning arbetar vi med barn och unga mellan 0-20 år och deras familjer.

Vi arbetar med förebyggande insatser samt utreder och ger stöd till barn och unga som riskerar att fara illa, antingen i olämpliga miljöer eller genom sitt eget beteende (såsom missbruk och kriminalitet). I nära samarbete med familjen ska vi se till att barn och unga får det stöd och skydd de behöver.

Hos oss erbjuds olika sorters stöd som exempelvis samtal, rådgivning och behandling.  Vi har både serviceinsatser och behovsbedömda insatser: 
 
Serviceinsatser
Våra serviceinsatser är öppna för alla familjer, det behövs ingen utredning eller beslut från socialtjänstens sida för att ni ska få detta stöd. Det kan bland annat handla om råd och stöd i föräldraskapet eller i frågor som rör unga och alkohol/droger. Mer information om serviceinsatser hittar du längre ner. 

Behovsbedömda insatser  
Dessa insatser beviljas av socialtjänsten. I samarbete med dig och din familj gör en socialsekreterare en utredning för att bedöma vilka behov av stöd ni har. Exempel på behovsbedömda insatser är familjebehandling, kontaktfamilj och boende i familjehem. Har ni fått råd och stöd via serviceinsats, och de träffarna inte varit tillräckliga för att lösa era problem, kan ni ansöka om fortsatt stöd via familjebehandling.

 

Här kan du läsa mer

Broschyr från Socialstyrelsen, om vårt arbete: Socialtjänsten arbetar för barns bästa - Information för föräldrar
Denna broschyr finns även översatt till andra språk, dessa finner du här.

Är du ungdom hittar du kanske det du söker på den här sidan: Koll på soc

Kontakt

Om du inte vet vem du ska vända dig till för att få hjälp eller om du vill fråga om vilket stöd du och din familj kan få kan du kontakta barn- och ungdomsavdelningens mottagningssekreterare. Dit kan du också vända dig om du är orolig för någon i din omgivning. Mer information om mottagningssekreterarna hittar du här