Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Kojan

Stödgrupp för barn och unga som lever i familjer där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa

Läs mer här

Trappan

Stöd till dig som upplevt våld i din familj

Läs mer här

Locus

Stöd och behandling gällande alkohol, droger och kriminalitet

Läs mer här

Familjeteamet

Stöd till ungdomar som tycker att det är jobbigt hemma

Läs mer här

Förebyggande ungdomssamordnare

Råd och stöd

Läs mer här

Medling

För att minska negativa följder av ett brott

Läs mer här

Nätverksmöten

Tillsammans hjälps man åt för att stötta på bästa sätt

Läs mer här

rePULSE

För dig som behöver bli bättre på att hantera dina impulser

Läs mer här

Familjehem, HVB, kontaktfamilj, kontaktperson

När barn och unga inte kan bo hos sina föräldrar eller när de behöver stöd utöver sin familj

Läs mer här

Ungdomar som begått brott

Information om vad som händer och hur vi arbetar 

Läs mer här

Serviceinsatser

Stöd som man kan få under en begränsad tid, utan att registreras hos socialtjänsten

Läs mer här