Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Familjecentral

Mötesplats för dig som har barn i åldrarna 0-6 år.

Läs mer här

Föräldrastödsprogram

Tips och redskap för att bli en ännu bättre förälder. 

Läs mer här

Nätverksmöten

Tillsammans hjälps man åt för att stötta på bästa sätt.

Läs mer här

Familjestöd och familjebehandling

Stöd för att förstå varandra, minska konflikter och få vardagen att fungera. 

Läs mer här

Familjerådgivning

Samtalshjälp för vuxna med relationsproblem.

Läs mer här

Familjerätt

Råd och hjälp i frågor som gäller vårdnad, boende, umgänge, adoptioner och faderskap. 

Läs mer här

Familjehem, HVB, kontaktfamilj, kontaktperson

När barn och unga inte kan bo hos sina föräldrar eller när de behöver stöd utöver sin familj

Läs mer här

Serviceinsatser

Stöd som man kan få under en begränsad tid, utan att registreras hos socialtjänsten

Läs mer här