Bild på händer och dator

E-tjänster sektor socialtjänst

Med våra e-tjänster kan du utföra ärenden till oss på de tider som passar dig bäst. För vissa av tjänsterna behöver du logga in med e-legitimation. Din e-legitimation används för att legitimera dig och signera handlingar.

Ansökan om medel ur Bröderna Perssons minnesfond e-tjänst
Bidrag delas i första hand ut till personer i åldern 55-65 år, som bor  inom Norra Kyrketorps församling och  har en nedsatt arbetsförmåga, eller  vårdar närstående och därför inte kan arbeta för att försörja sig.

Ansökan om medel ur social samfond e-tjänst
Fonden kan ge bidrag till dig som bor inom Skövde kommun, och den allmänna hjälpen inte räcker till.

Ansökan om budget och skuld
Denna ansökan är en förfrågan angående budget och skuldrådgivning. 

Bli familjehem e-tjänst
Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. Om du och din familj vill bidra till att göra ett barns tillvaro och framtid bättre kan ni bli familjehem. Läs mer här

Bli kontaktperson e-tjänst
Vill du bli kontaktperson för någon som behöver stöd i vardagen. Det kan gälla både ungdomar och vuxna. Att vara  kontaktperson är ungefär som att vara en bra vän. För det mesta hjälper man någon att komma igång med något på fritiden. Läs mer här

Ekonomiskt bistånd e-tjänst
Kontaktformulär för dig som har frågor om ekonomiskt bistånd eller vill boka en första besökstid. Läs mer här.

Föreningsbidrag e-tjänst
Föreningsbidrag kan sökas av föreningar med verksamhet som har nära anknytning till socialnämndens målgrupper. Bidraget ska stimulera nytänkande och metodutveckling inom det sociala området samt utgöra ett komplement till nämndens verksamhet. Läs mer här

Förfrågan om kontakt e-tjänst
Behöver du stöd och hjälp från oss fyller du i denna e-tjänst. Är ditt ärenden akut så ringer du istället upp socialtjänsten telnr 0500-49 80 00, och pratar med en handläggare under kontorstid, och under kvällar och helger ringer du socialjouren.  

Familjerådgivningen förfrågan om kontakt e-tjänst
Vill du bli kontaktad av familjerådgivningen i frågor rörande samtalshjälp för vuxna med relationsproblem: par, ensamstående eller familjer fyller du i denna e-tjänst.

 God man  e-tjänst
Alla ensamkommande barn behöver en ställföreträdare. Under asyltiden fullgörs uppgiften av en god man. Ansökan skickas till överförmyndaren. Vill du veta mer om ensamkommande barn. Läs mer här     

Fortsatt ansökan och mina sidor
Du som har en pågående kontakt med försörjningsstödsenheten i Skövde kommun kan följa ditt ärende via Mina sidor och ansöka digitalt om ekonomiskt bistånd. Läs mer här

SANT-kontrakt e-tjänst
För dig som förälder med barn i åk 5-9, som vill skriva ett SANT-kontrakt. Genom att skriva ett digitalt kontrakt får barnet tillgång till vår SANT-app. Vill duvet mer om SANT-kontraktet och vår app läs här.

 Serveringstillstånd  e-tjänst
För dig som tänker servera alkoholhaltiga drycker tillfälligt eller permanent, till allmänheten
eller till slutet sällskap ska i förväg ansöka om serveringstillstånd. Läs mer här

Språkvän e-tjänst
Många nyanlända efterlyser möjligheter att språkträna i ett vardagssammanhang. Här kan du göra en frivilliginsats genom att bli språkvän. Du erbjuder kunskaper om det svenska samhälltet och dess koder samtidigt som du får en unik inblick i och kunskap om andra kulturer och tankesätt. Läs mer här

Särskilt förordnad vårdnadshavare e-tjänst
Vi söker särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn. Läs mer om  uppdraget här.

Tidsbokning familjerådgivningen i Mariestad  e-tjänst
Tidsbokning familjerådgivningen i Skövde etjänst
Läs mer om vår tidsbokning här

E-tjänst dödsboanmälan
Här kan du förbereda dödsboanmälan  som är en förenklad form av bouppteckning. Man kan göra en dödsboanmälan om tillgångarna i dödsboet inte är mer än kostnaden för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet