Hur går det till?

För att bli familjehem är det viktigt att alla i familjen är överens om beslutet och att det är genomtänkt. Det är viktigt att era egna barn är positiva till att ett annat barn flyttar in i familjen. Hela familjen påverkas. De barn och ungdomar som placeras har ofta varit med om svåra saker och har samtidigt blivit separerade från sina föräldrar. Det gör att dessa barn oftast har större behov och kräver mer tid och omsorg än egna barn. Ett långsiktigt engagemang är värdefullt och att det finns tidsmässigt utrymme i vardagen är något vi efterfrågar.

En familj kan se ut på flera sätt och behöver inte bestå av en mamma, pappa och barn. Ett familjehem kan bestå av en eller två vuxna, med eller utan egna barn. Boendet kan vara i lägenhet eller i en villa, i stan eller på landet. Det är viktigt att man har tid, engagemang och ett stort hjärta där det finns plats över till en ny familjemedlem. För att en familjehemsplacering ska bli så bra som möjlig, matchas barnets behov mot familjehemmets förutsättningar. Alla barn är olika och därför behövs det olika sorters familjehem. Det finns inget krav på att du har en formell utbildning, som familjehem får du en grundutbildning och fortlöpande handledning. Det som framförallt spelar roll är att du har tid, engagemang och känslomässigt utrymme. 

Det är inte heller alltid så att socialtjänsten vet allt om barnet innan barnet placeras. Ni som familjehem behöver vara förberedda på att det under tiden barnet bor hos er kan komma fram saker som socialtjänsten inte tidigare haft vetskap om.

Hur blir vi ett familjehem?

Socialtjänsten har ett stort ansvar för de barn som placeras i familjehem, därför utreds ni som vill bli familjehem grundligt. Det görs alltid en omfattande utredning av de familjer som anmält intresse. I utredningen görs bland annat en bedömning av de potentiella familjehemsföräldrarnas livssituation, båda föräldrarnas inställning till uppdraget och deras omsorgsförmåga samt att de barn som bor hemma tillfrågas. Utredningen ska omfatta intervjuer, hembesök och referenstagning samt utdrag ur socialregistret, Polisens misstanke- och belastningsregister samt Kronofogdemyndighetens register. Om utredningen avser två tilltänkta familjehemsföräldrar ska dessa intervjuas både var för sig och tillsammans. Vi kan också välja att avbryta utredningen om vi bedömer att ni inte passar som familjehem.

Datum