Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Ekonomiska problem

Alla kan få tillfälliga problem med ekonomin eller under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter.

En del familjer har inte råd med lika mycket saker som andra har. Kanske har man knappt pengar för att betala det allra viktigaste som mat, hyra, el och kläder. Då kan det vara svårt att ha råd med sådant som skolutflykter eller fritidsaktiviteter, som biobiljetter eller medlemsavgiften i fotbollsklubben. Barnen i de här familjerna hamnar lätt lite utanför, både i skolan och på fritiden.

I Sverige finns det en nedre gräns för hur lite pengar en familj ska kunna leva på. Det är för att garantera att alla har en bostad, mat och kläder. Det är socialförvaltningen i kommunen som kan hjälpa till om man har en inkomst som ligger under denna gräns. 

Om din familj har ekonomiska bekymmer kan din förälder få råd och stöd kring ekonomin genom budget- och skuldrådgivning eller försörjningsstöd. Du hittar mer information och kontaktuppgifter under rubriken "Länkar".