Städskåpet

I städskåpet hittar du infomation om hur du kan organisera och underlätta städandet.

Det kan vara instruktioner för hur man faktiskt gör när man städar, scheman som visar hur ofta man gör olika moment eller tips på hur man kan organisera sitt städmaterial för att lättare veta vad man ska använda. Det finns också lite tips för dig som tycker det är tråkigt att städa - hur kan man underlätta då?

städskåp med förvaringskorgar