Bild på fyra elever som sitter vid ett bord

SANT-verksamheten

Hundratals Skövdeungdomar tar avstånd från alkohol, tobak, droger, kriminalitet och dopingpreparat.

Många är de, Skövdeungdomar i grundskolans årskurs 5-9 och på gymnasiet som har SANT-kontrakt. Denna verksamhet är en kontraktsmetod där barn och ungdomar i årskurs 5-9 och på gymnasiet tar ställning mot sniffning, skadegörelse, snatteri, alkohol, dopningspreparat, narkotika, tobak. Syftet är att barn och ungdomar ska kunna påverka sin egen vardag genom att ta ställning i dessa frågor. Målet är att fler barn och ungdomar ska välja att avstå och från brott, alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak.  Alla Skövdes kommunala skolor och ett flertal friskolor är med i verksamheten och de flesta eleverna förnyar sina kontrakt. Det är frivilligt och gäller under ett år.  SANT-verksamheten är ett IQ-projekt, nummer 87. Du hittar mer information om IQ hittar du under rubriken "Länkar".

SANT-appen

Kontraktet är digitalt och utformad i en app och genom BankID signerar eleven tillsammans med sin/sina vårdnadshavare. Så här laddar du ner appen i din mobiltelefon/eller surfplatta. Det går också bra att via vår e-tjänst fylla i och skriva under kontraktet via dator. För de ungdomar som inte har en mobiltelefon finns möjlighet att få kontraktet i pappersform.

Vad innehåller SANT-kontraktet?

I SANT-kontraktet lovar ungdomarna att avstå alla former av droger, som sniffning, alkohol, narkotika, tobak och dopningspreparat.  De lovar också att inte ägna sig åt skadegörelse och snatteri, vilka är de två vanligaste typerna av ungdomsbrottslighet. Skriver man på ett SANT-kontrakt deltar man varje termin i utlottningar av fina priser och får förmåner och rabatter.

Vad får du som väljer SANT?

Två gånger per år är det utlottning på din skola av fina priser. Priserna kan variera år från år. Vidare får du som tecknar SANT-kontrakt förmåner som gäller under hela kontraktsperioden, det vill säga perioden 1 september 2022– 31 augusti 2023. Förmånerna presenteras i appen när kontraktet är signerat. Vilka de aktuella förmånerna är just nu, kan du läsa mer om under rubriken "Information". 

Vad händer om du inte håller överenskommelsen?

Bryter du kontraktet dras ditt SANT-kort in efter överenskommelse på skolan. Det är vuxna som sköter om eventuella indragningar, det handlar inte om angiveri ungdomar emellan.

Till dig som förälder

När du och ditt barn signerar/skriver under ett SANT-kontrakt förbinder du dig som förälder att göra ditt bästa för att ditt barn ska följa överenskommelsen. Nedan finns information om SANT översatt till arabiska, dari och engelska.

 

September 2023

Ditt barn kan fortfarande skriva på SANT-kontraktet, men i september 2023 ersätts det av konceptet SANT 2.0 och får därmed en ny skepnad.

Fr.o.m. i höst innebär det att förälder och elev inte behöver signera något kontrakt, eftersom det istället kommer att arrangeras drogförebyggande rastaktiviteter på skolorna där alla elever erbjuds att delta.

Aktiviteterna innehåller olika kunskapshöjande övningar där eleverna uppmuntras till att ta ställning i drogfrågan.