Bild på fyra elever som sitter vid ett bord

SANT-verksamheten

Hundratals Skövdeungdomar tar avstånd från alkohol, tobak, droger, kriminalitet och dopingpreparat.

Många är de, Skövdeungdomar i grundskolans årskurs 5-9 och på gymnasiet som har SANT-kontrakt. Denna verksamhet är en kontraktsmetod där barn och ungdomar i årskurs 5-9 och på gymnasiet tar ställning mot sniffning, skadegörelse, snatteri, alkohol, dopningspreparat, narkotika, tobak. Syftet är att barn och ungdomar ska kunna påverka sin egen vardag genom att ta ställning i dessa frågor. Målet är att fler barn och ungdomar ska välja att avstå och från brott, alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak.  Alla Skövdes kommunala skolor och ett flertal friskolor är med i verksamheten och de flesta eleverna förnyar sina kontrakt. Det är frivilligt och gäller under ett år.  SANT-verksamheten är ett IQ-projekt, nummer 87. Du hittar mer information om IQ hittar du under rubriken "Länkar".

SANT-appen

Kontraktet är digitalt och utformad i en app och genom BankID signerar eleven tillsammans med sin/sina vårdnadshavare. Så här laddar du ner appen i din mobiltelefon/eller surfplatta. Det går också bra att via vår e-tjänst fylla i och skriva under kontraktet via dator. För de ungdomar som inte har en mobiltelefon finns möjlighet att få kontraktet i pappersform.

Vad innehåller SANT-kontraktet?

I SANT-kontraktet lovar ungdomarna att avstå alla former av droger, som sniffning, alkohol, narkotika, tobak och dopningspreparat.  De lovar också att inte ägna sig åt skadegörelse och snatteri, vilka är de två vanligaste typerna av ungdomsbrottslighet. Skriver man på ett SANT-kontrakt deltar man varje termin i utlottningar av fina priser och får förmåner och rabatter.

Vad får du som väljer SANT?

Två gånger per år är det utlottning på din skola av fina priser. Priserna kan variera år från år. Vidare får du som tecknar SANT-kontrakt förmåner som gäller under hela kontraktsperioden, det vill säga perioden 1 september 2022– 31 augusti 2023. Förmånerna presenteras i appen när kontraktet är signerat. Vilka de aktuella förmånerna är just nu, kan du läsa mer om under rubriken "Information". 

Vad händer om du inte håller överenskommelsen?

Bryter du kontraktet dras ditt SANT-kort in efter överenskommelse på skolan. Det är vuxna som sköter om eventuella indragningar, det handlar inte om angiveri ungdomar emellan.

Till dig som förälder

När du och ditt barn signerar/skriver under ett SANT-kontrakt förbinder du dig som förälder att göra ditt bästa för att ditt barn ska följa överenskommelsen. Nedan finns information om SANT översatt till arabiska, dari och engelska.

 

SANT är ett samarbete

Det finns motsvarande kontraktsverksamhet i cirka 80 kommuner runt om i Sverige. Det finns en riksförening, Riksförbundet Smart.

Kontraktsarbetet i Skövde är ett samarbete mellan sektor barn och utbildning, sektor medborgare och samhällsutveckling, sektor socialtjänst samt privata aktörer och föreningar.

Vill du bli sponsor?

Vill du sponsra med ett ekonomiskt bidrag till utlottning av priser eller rabatt på varor, inträde med mera? Detta är ett bra tillfälle för föreningar att visa upp sin verksamhet för ungdomar genom att erbjuda "prova-på" aktiviteter. Är du intresserad av att veta mer? .Kontakta drogförebyggande samordnare Jenny Aronsson, som du når via
kommunens kontaktcenter 0500 49 80 00. Aktuella sponsorer 2022.