Föräldramöte om unga och droger – för dig som har barn i åldern 11-18 år

Välkommen till ett föräldramöte för dig som är vårdnadshavare för ett barn eller ungdom på någon av Skövdes grund- eller gymnasieskolor! Skövde kommun satsar på att motverka drog-liberala attityder bland unga, och det här är en del av denna satsning.

Ni föräldrar är otroligt viktiga för era barn och har stor möjlighet att påverka deras utveckling. Därför vill vi under det här mötet informera om drogläget bland våra unga i Skövde, vad risk– och skyddsfaktorer är och hur de kan påverka en persons utveckling. Ni får dessutom  lära er mer om cannabis, som är huvuddrog bland unga, konkreta tips riktade till föräldrar och information om var du kan hitta stöd om du är orolig för ditt barn.

Medverkar på mötet gör:
Jenny Aronsson, drogförebyggande samordnare
Catharina Ejdebäck Brinck, ANDT-pedagog
Minna Lind Edholm, Sofia Fransson, kuratorer elevhälsan
Sabine Hagman Nielsen, skolsköterska elevhälsan
Therése Lagerin, LOCUS öppenvård för unga

Datum: 30/11
Tid: kl 18.00-19.15
Kostnadsfri digital föreläsning via Teams

Sista anmälningsdag: 26/11

Länk till föreläsningen fås via mail dagen innan mötet.

Vid frågor kontakta Jenny Aronsson, jenny.aronsson@skovde.se

Namn
Ange skolan ditt barn går på
e-post