Om du är orolig för en vuxen

Känner du någon som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Det kan vara svårt att stå vid sidan av och se en vän eller anhörig som far illa. Du kan ringa för rådgivning eller lämna en orosanmälan till Vuxenenheten.

Privatpersoner som är oroliga

Om du är orolig för en vuxen i din närhet och tror att hen behöver hjälp bör du kontakta sektor socialtjänst. Är du osäker på hur allvarlig oron är kan du ringa och rådfråga en av våra socialsekreterare på Vuxenenheten.  

Du kan rådfråga utan att berätta vem du eller den vuxne är. Tänk då på att inte presentera dig med namn när du ringer. Du kan även anmäla anonymt men då är det viktigt att informationen är så detaljerad som möjligt eftersom socialsekreteraren i efterhand inte kan be om kompletterande information. 

Personal som arbetar med vuxna

Träffar du vuxna personer i ditt yrke som du känner en oro för kan du anmäla detta till socialtjänsten. Du behöver inte ha personens samtycke för att lämna en orosanmälan men det kan vara bra att berätta för den vuxne att du tänker lämna en orosanmälan. 

Rådfrågning
Det kan vara svårt att veta när det är så allvarligt att du måste kontakta socialtjänsten för att göra en orosanmälan. Du kan alltid rådgöra med en socialsekreterare hos Vuxenenheten. Du kan rådfråga utan att berätta vem oron gäller.

Kontakt 

För rådfrågning eller för att göra en orosanmälan kan du ringa via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 eller gå via våra e-tjänster  Förfrågan om kontakt eller Orosanmälan.

Är ditt ärende akut och du behöver få kontakt med sektor socialtjänst efter kl 17.00 på vardagar eller på helger kan du kontakta socialjouren 0500-497421.

Kan man få veta hur det går?
Information om vad som hänt efter en orosanmälan kan bara lämnas ut om den berörde (den som anmälan handlar om) samtycker till det.