_____________________________________________

Hos oss kan du som vuxen, barn, ungdom eller förälder få råd och stöd. Vi erbjuder serviceinsatser för olika åldrar och olika livssituationer.


Serviceinsatser är informerande, rådgivande och förebyggande. De är tillgängliga för alla som önskar ta del av dem, de kostar inget och du registreras inte hos socialtjänsten.

Nedan hittar du länkar till verksamheter som erbjuder serviceinsatser för föräldrar, barn och ungdomar:

Familjecentralen Kärnan (0-6 år)

Familjecentralen Symfoni (0-6 år)

Lundvivegården (0-12 år)

Familjeteamet (13-20 år)

Locus (13-20 år)

Nätverkssamordnare (0-20 år)

Förebyggande ungdomssamordnare (13-20 år)

Familjerätt  

 

Nedan hittar du länkar till verksamheter som erbjuder serviceinsatser för vuxna:

Anhörigstöd (missbruk och beroende)

Anhörigstöd (psykisk funktionsnedsättning)

Familjerådgivning

Träffpunkt Solsidan och Navet

Via sektor vård och omsorg erbjuds anhörigstöd för dig som tar hand om någon som behöver din hjälp.