Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Stöd till dig som är förälder

Som förälder upplever man många glädjefyllda stunder, men alla kan hamna i kriser och situationer då man kan behöva råd och stöd i frågor som rör föräldraskapet.

Ibland hamnar vi som föräldrar i negativa mönster där man kan känna sig otillräcklig, maktlös och frustrerad. Vi erbjuder serviceinsatser till dig som vill ha stöd att bryta dessa mönster och hitta nya möjligheter. Det kan innebära att vi träffar familjen i olika konstellationer; vi kan ha samtal med hela familjen, med några av familjemedlemmarna eller enskilda samtal med föräldrar eller ungdom. Vi erbjuder även olika föräldrastödsprogram.

Du kan få serviceinsatser under en kortare tid. Om du behöver förlängt stöd så måste socialtjänsten först bevilja detta.  

Serviceinsatser finns för alla som önskar ta del av dem, du registreras inte hos socialtjänsten och de kostar inget (frånsett familjerådgivning där du får betala en avgift). Vi har tystnadsplikt – men också anmälningsplikt om ditt barn utsatts för misshandel eller övergrepp.

Länkar till verksamheter som erbjuder serviceinsatser: 

Familjecentralen Kärnan (0-6 år)

Familjecentralen Symfoni (0-6 år)

Lundvivegården (0-12 år) - råd och stöd för föräldrar och barn

Familjeteamet (13-20 år) - råd och stöd för föräldrar och ungdomar

Locus (13-20 år) - råd och stöd gällande alkohol,  droger och kriminalitet

Förebyggande ungdomssamordnare - råd och stöd, lotsning till andra stödformer

Familjerätt - samarbetssamtal och stöd gällande vårdnad, boende, umgänge

Familjerådgivning - samtalsstöd för vuxna med relationsproblem. OBS! Ej kostnadsfritt

Resursmöte - samlar nätverket kring den unge, för att tillsammans ge bästa möjliga stöd

Social insatsgrupp (SIG) - samverkan kring unga som befinner sig i riskzon för att utveckla en kriminell livsstil eller som vill bryta en kriminell livsstil

Länkar till föräldrastödsprogram:

ABC - Alla barn i centrum (3-12 år)

ICDP - Vägledande samspel (0-6 år)

COS-P - Trygghetscirkelns föräldraskap (0-12 år)

Komet - KOmmunikationsMETod (12- 18 år) 

BIFF - Barn i föräldrars fokus (för föräldrar som separerat)