Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Är du ung och vill ha stöd?

Tonårstiden kan ofta vara en tuff tid. Vi erbjuder dig som är mellan 13-20 år olika typer av serviceinsatser om du vill prata om det som bekymrar dig.

Det kan handla om att du har bekymmer med alkohol och droger, att du har det jobbigt i skolan eller hemma, känner dig osäker på dig själv, bråkar med kompisar eller föräldrar. Det kan också vara något annat som gör att du mår dåligt. Vi erbjuder även stöd till föräldrar.

Du kan få serviceinsatser under en kortare tid. Om du behöver förlängt stöd så måste socialtjänsten först bevilja detta.  

Serviceinsatser finns för alla som önskar ta del av dem, de kostar inget och du registreras inte hos socialtjänsten. Vi har tystnadsplikt – men också anmälningsplikt om du som är under 18 år utsatts för misshandel eller övergrepp.

Länkar till våra serviceinsatser, för dig som är ung:

Locus - råd och stöd gällande alkohol, droger och kriminalitet

Familjeteamet - råd och stöd för ungdomar och familjer

Förebyggande ungdomssamordnare - råd och stöd, lotsning till andra stödformer

Kojan - stödgruppsverksamhet för unga som växer upp i familjer där det förekommer missbruk och/eller psykisk ohälsa

rePULSE - för dig som behöver bli bättre på att hantera och kontrollera dina impulser

Resursmöte - möte där man bjuder in vuxna som är viktiga för dig, för att de tillsammans ska kunna stötta dig på bästa sätt

SIG (Social insatsgrupp) – samverkan kring unga som befinner sig i riskzon för att utveckla en kriminell livsstil eller som vill bryta en kriminell livsstil

 


 

Andra verksamheter

Du kan också söka stöd hos andra verksamheter, som hos ungdomsmottagningen eller elevhälsan:

Ungdomsmottagningen är till för alla ungdomar upp till 25 år. Dit kan du vända dig om du känner dig orolig, inte mår bra, har frågor om kroppen, sex, preventivmedel eller om du vill fråga om något som känns viktigt för just dig.

Elevhälsan finns till för dig som går i grundskolan eller på gymnasiet. Där kan du få råd, stöd eller vägledning i det mesta som rör din studie- och livssituation. Inom elevhälan arbetar bland annat skolkuratorer, skolsköterskor och psykologer.