Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Stöd till vuxna

Är du över 18 år och har problem med missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar? Eller har du en psykisk funktionsnedsättning som gör att det är svårt att få vardagen att fungera? Kanske är du anhörig till någon som missbrukar eller behöver stöd? Har du hamnat i ekonomiska svårigheter?

Känner du ingen dig i något av ovanstående, eller har du andra stödbehov? Då kan våra serviceinsatser vara något för dig. Vi erbjuder servicinsatser i form av information, rådgivning och stöd - enskilt eller i grupp. 

Serviceinsatser finns för alla som önskar ta del av dem, du registreras inte hos socialtjänsten och de kostar inget (frånsett familjerådgivning där du får betala en avgift). Vi har tystnadsplikt – men också anmälningsplikt om barn utsatts för misshandel eller övergrepp.

En del av serviceinsatserna kan du få ta del av under under en längre tid, exempelvis Solsidan och Navet. Andra kan du få under kortare tid, och om du behöver förlängt stöd så måste socialtjänsten först bevilja detta.  

Länkar till våra serviceinsatser: 

Stöd gällande alkohol, droger, spel om pengar

Stöd gällande alkohol, droger och kriminalitet (
för dig mellan 18-20 år)

SolNavet (mötesplats för dig med psykisk funktionsnedsättning)

Budget- och skuldrådgivning

Stöd vid bostadssökande

Anhörigstöd (missbruk och beroende)

Anhörigstöd (psykisk funktionsnedsättning)

Familjerådgivning (samtalsstöd för vuxna med relationsproblem) OBS! Ej kostnadsfritt.

Familjerätt (samarbetssamtal och stöd gällande vårdnad, boende, umgänge - för er som har barn under 18 år)

Via sektor vård och omsorg erbjuds anhörigstöd för dig som tar hand om någon som behöver din hjälp.