Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Tobakstillstånd

Från 1 juli 2019 måste man söka tillstånd för att få sälja tobaksvaror. Har du redan anmält att du säljer tobak måste du ansöka innan den 1 november för att få fortsätta sälja till kommunen fattat ett beslut om din ansökan. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida se länk till höger.