Våld i nära relation

Våld i nära relation är ett stort och vanligt samhällsproblem som drabbar många människor. Det är en problematik som kan drabba vem som helst oavsett ålder, kön, nationalitet eller sexuell läggning. Socialtjänsten i Skövde kommun arbetar aktivt med att upptäcka, hjälpa och förebygga våld i nära relation.

Våld i nära relation

Lämna sidan snabbt

TRYCK HÄR FÖR ATT LÄMNA