Trädgårdsstaden

Skövde växer så det knakar. Vi har nyligen passerat 56 000 medborgare och har nu siktet inställt på 60 000 till år 2025. För att möta den stora efterfrågan på olika former av boende bygger vi vidare på Skövdes nyaste stadsdel - Trädgårdsstaden.

Startskottet för den nya stadsdelen gick i november 2009 och den kommer att byggas ut i etapper. När den är helt färdigställd ger den plats åt totalt 1200 - 1400 bostäder och uppemot 4 000 människor, handel och olika former av kommunal service.

Genom att utforma stadsdelen enligt trädgårdsstadens modell öppnas möjligheter för en rad olika boendeformer. I stadsdelen kommer det finnas flerbostadshus, rad- och parhus som hyresrätter och bostadsrätter samt möjligheter till att bygga egen villa på friköpt tomt. Kort sagt: ett boende för alla med omedelbar närhet både till stadens fördelar och till naturens möjligheter till rekreation.

Klicka här för att komma till en virtuell rundvandring av Trädgårdsstadens olika etapper.

Kommande tomtsläpp

Detaljplanearbetet för senaste etappen 3 blev klart i maj 2018 och anläggande av gator mm pågår. I november 2019 släpptes 18 villatomter till den kommunala tomtkön inom kvarteret Vindspelet i norra delen av etapp 3.

Detaljplanearbete för etapp 4 har påbörjat. Inom etappen planeras bl.a. för ett 50-tal friliggande tomter. Ett samrådsförslag bedöms finnas färdigt efter sommaren 2020 och detaljplanen beräknas vara färdig en bit in på 2021. Därefter ska markarbeten påbörjas. Något datum för tomtsläpp inom etapp 4 finns ännu inte.

Vill du ha en chans att köpa en kommunal tomt i Trädgårdsstaden? Gå då med i Skövde kommuns tomtkö.

Områdets karaktär

Karaktäristiskt för en trädgårdsstad är en småskalig, sammanhållen bebyggelse med tydliga gränser mot gator, platser och omgivningar. Kvarter med små flerfamiljshus blandas med kvarter med radhus, parhus och friliggande villor. Målsättningen är också att det ska finnas olika boendeformer, hyresrätter, bostadsrätter och eget ägande. Det möjliggör att alla kan bo och leva kvar i stadsdelen, även om exempelvis familjeförhållanden förändras. Trädgårdsstaden i Skövde kommer totalt att rymma totalt cirka 1 200 bostäder i huvudsak 1-2½ våningar.

Stadsdelar och kvarter som byggts enligt trädgårdsstadens principer har visats sig vara mycket flexibla och väl fungerande under snart 100 år och är bland de mest attraktiva boendemiljöer som finns idag. Gestaltningen av Skövdes nya stadsdel har sin förebild i den klassiska trädgårdsstaden från 1910- och 20-talet, exempelvis Enskede i Stockholm och Änggården i Göteborg, men även moderna trädgårdsstäder från 2000-talet, som Huddinge trädgårdsstad, Stockholm och Amhult, Göteborg, har inspirerat.

Förutsättningen för den valda stadsmodellen har bland annat varit områdets svagt böljande topografi, kultur- och naturvärden och dess läge i staden (mellan stad och land).

Handel och offentlig service

Direkt väster om Trädgårdsstadens första etapp, där det redan nu finns många etablerade aktörer som Plantagen, Biltema, MediaMarkt och Max Hamburgerrestaurang med flera, pågår en utveckling av Stallsikens handelsområde. I detta område öppnade bland annat Willys under hösten 2015, en livsmedelsbutik granne med Trädgårdsstaden.

I stadsdelen finns redan idag en förskola och 2018 ska en grundskola, årskurs F-6, samt ytterligare en förskola öppnas i etapp 2. Plats finns också för annan offentlig/kommersiell närservice som kan komma att efterfrågas. I närområdet ligger också en ridskola.

Att resa med kollektivtrafik till Trädgårdsstaden från Skövde Resecentrum tar knappt 20 minuter. Bussarna går med 20-minuters intervaller.