Avstängning av Horsåsvägen

Horsåsvägen kommer att vara avstäng för genomfart från och med måndag 29 april 07.00-16.00. Omledning sker via orange vägvisning på plats.

Gatan kommer att vara avstängd pågrund av att det ska utföras en kabelschakt genom gatan.