Byte av vattenledning i Stöpen

Skövde VA stärker upp ledningsnätet i Stöpen för att öka driftsäkerheten.

Skövde VA arbetar just nu med att byta ut vattenledningen längs Sätervägen. Ledningen byts ut som en del i vår underhållsplan, och denna del är viktig för att öka driftsäkerheten i Stöpen. Vi uppdaterar vårt ledningsnät varje år för att våra kunder ska ha tillgång till vatten och avlopp utan avbrott.