Vattenläcka Kavelbrovägen

Vattenläcka Kavelbrovägen

 

Vattenläcka på Kavelbrovägen 7           

På grund av en vattenläcka i höjd med Kavelbrovägen 7 kommer gatan att vara avstängd för genomfart delen Henriksbergsgatan/Viktoriagatan.

Busshållplats Volvohuset kommer inte att trafikeras så länge som gatan är avstängd, resande hänvisas till hållplats Lyckegatan. De rödmarkerade ringarna visar indragna hållplatser. Grön ring visar hållplats Lyckegatan.

Tidplan och avstängningar

Kavelbrovägen kommer att stängas av idag måndag 5 februari klockan 12:30. Sidan uppdateras så fort mera information finns tillgänglig.

Vid de platser där arbete pågår kommer det råda begränsad framkomlighet för alla trafikslag. Välj om möjligt en annan väg.

Vi hoppas att du har förståelse för de avstängningar och omledningar vi tvingas göra för att förbättra va-nätet.