Vatten och avlopp

Välkommen till Skövde VA

Skövde VA äger och driftar Skövde kommuns VA-anläggning. Det är vi som ser till att det finns dricksvatten i kommunens samhällen och tar hand om avloppsvattnet.

Du som har en egen brunn eller egen avloppsanläggning har Miljösamverkan Östra Skaraborg som tillsynsmyndighet.

Ny taxa 1 januari 2020

Enligt ett beslut i Servicenämnden (21 mars 2019) höjs brukningsavgiften för vatten och avlopp med 7% från den 1 januari 2020. Höjningen ska täcka ökade kostnader för drift- och underhåll av ledningsnätet samt utbyggnad av reningsverket Stadskvarn. För en småhusfastighet med en förbrukning på 150 m³/år innebär detta en ökning av årskostnaden med 421 kr, inkl. moms, från 6 003 till 6 424 kr/år.