För ditt företag

Vi listar lite bra att ha-information för dig som möter oss i din yrkesroll. Syftet är att ge dig en bild av de frågor vi hanterar, ge dig material som stöd för ditt arbete och att kunna bemöta dig på en mer avancerad nivå när du vänder dig till oss med frågor.

Du når oss genom kontaktcenter på 0500-49 80 00.