För ledningsarbeten

Vi lägger mycket pengar på att lägga nya och underhålla gamla ledningar. Därför har vi styrt upp hur arbetet ska göras för att få ett bra resultat.

Vi har en komplettering till AMA som gäller för de VA-arbeten som görs i Skövde kommun. Du hittar den till höger.