Du som är extra intresserad

Vill du veta mer om vad vi gör? Eftersom den information vi lagt upp till nuvarande och blivande kunder är ganska kort, vill vi ta möjligheten att lägga upp lite matigare bitar här.

Här finns mer information om varför vi arbetar med vatten och avlopp, hur det fungerar att rena spillvatten och hur långa ledningar vi behöver ha för att nå alla hushåll. Om vi lyckas väcka ditt intresse är du hjärtligt välkommen att kontakta oss för ett studiebesök.

För att kunna ta hjälp av andra VA-organisationer samlas vi i branschorganisationen Svenskt vatten. De är en viktig del i att sätta en bra nivå för vad vi ska göra, vad vi ska ha kunskap om samt berätta om vad vi kan göra.