Vad gör vi för miljön?

Vatten är en viktig del i vår natur: som sjöar, bäckar, hav och som regn. Vi arbetar hela dagen varje dag år ut och år in för att minska vår påverkan på de vattendrag vi är beroende av.

Det är viktigt att ha ett rent dricksvatten - vi är i kontakt med vatten när vi äter, dricker, duschar, städar och badar. Eftersom vattnet på jorden går i ett kretslopp gör vi mycket av det stora arbetet med rent vatten genom att se till att vårt avloppsvatten renas så bra som möjligt.

I avloppet som vi tar emot vid reningsverken finns massvis av vatten och näringsämnen tillsammans med en hel del dåliga saker. Eftersom vi samlar ihop avlopp från så många människor får vi också med läkemedel, tungmetaller och andra skadliga ämnen. Du hittar mer hur vi renar avlopp på sidan avloppsrening.

De flesta VA-organisationerna i Sverige använder Svenskt vattens hållbarhetsindex för att jämföra sig med varandra. Vi analyserar vår verksamhet utifrån tre delar: Hållbara tjänster för brukare, miljömässig hållbarhet och hållbara resurser. De flesta kommuner i Sverige har mycket att göra för att se till att vår verksamhet är anpassad för klimatförändringar med ökande översvämningar, att ledningsnätet är helt och välfungerande.

I Skövde har vi arbetat mycket med att rusta upp vårt ledningsnät och har väldigt lite spillvatten som läcker ut ur ledningarna. Vi har också tagit upp en VA-plan för politiskt beslut som vi nu arbetar med att genomföra, när vi bygger ut kommunalt VA till mindre samhällen.

Även om kärnan i det vi arbetar med är att minska människans påverkan på miljön har vi mer att göra för att bli bättre!