Bli kund - hus i stan

Så här gör du för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och avloppsnätet.

När du bygger hus i ett villaområde ligger ditt hus i något som kallas verksamhetsområde. I verksamhetsområdet ska vi se till att det finns ledningar fram till varje fastighet. Du som äger fastigheten betalar för att få tillgång till vår anläggning med ledningar och reningsverk.

1. Vi lägger fram ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten. Spillvatten är det vi lite slarvigt kallar avlopp, alltså det smutsiga vattnet från toalett, dusch, handfat och tvättmaskin. Dagvatten är ungefär vatten som syns: det vatten som rinner på gatan när det regnar, eller kommer ut från en husdränering.

2. När du eller exploatören söker bygglov ska det finnas med en servisanmälan. Genom denna servisanmälan beställer du att vi drar fram ledningar till din tomtgräns och upprättar en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är  där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet och ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen  Länk till blankett för servisanmälan finns  här.

3. När huset är byggt och ni ska koppla ihop ledningarna från huset med våra stora huvudledningar behöver detta bli rätt gjort. Bygglovsavdelningen kommer då ut och gör en servisbesiktning. 

4. När servisbesiktningen är klar gör vi i ordning fakturan. Du betalar anläggningsavgift, alltså vad det kostar för oss att lägga ledningar fram till gränsen på din fastighet. Kostnaden beror på vad som står i vår VA-taxa. Det är kommunfullmäktige som bestämmer VA-taxan. För en vanlig villa innanför verksamhetsområdet ligger anläggningsavgiften på mellan 120 000 kr - 170 000 kr (beroende på tomtstorlek). Vill du ha en exakt uppgift på vad det kommer att kosta för just din fastighet har du alltid möjlighet att få ett kostnadsunderlag från oss.

5. Innan allt är klart ska vi också komma hem till dig och sätta upp en vattenmätare. Vattenmätaren mäter din förbrukning och utifrån detta betalar du löpande en brukningsavgift. Hör av dig till VA-avdelningen när huset börjar bli klart, så bokar vi en tid när vi kan komma och montera mätaren.

 

 Om du tycker en del ord vi använder är krångliga så har vi en lista med fackuttryck.