Bli kund - hus i stan

Så här gör du för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och avloppsnätet.

När du bygger hus i ett villaområde ligger ditt hus i något som kallas verksamhetsområde. I verksamhetsområdet ska vi se till att det finns ledningar fram till varje fastighet. Du som äger fastigheten betalar för att få tillgång till vår anläggning med ledningar och reningsverk.

1. Vi lägger fram ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten. Spillvatten kallas även avlopp, alltså det smutsiga vattnet från toalett, dusch, handfat och tvättmaskin. Dagvatten är vatten som rinner på gatan när det regnar, eller kommer ut från en husdränering.

2. När du söker bygglov ska det finnas med en servisanmälan. Genom denna servisanmälan beställer du att vi drar fram ledningar till din tomtgräns och upprättar en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är  där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet och ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen  Länk till blankett för servisanmälan finns  här.

3. När du fått bygglov och startbesked och när byggprocessen är igång skickar vi en faktura på anläggningsavgiften. Anläggningsavgiften regleras i VA-taxan och är den engångsavgift du betalar när du ansluter din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

Vill du ha en uppgift på vad det kommer att kosta för just din fastighet har du alltid möjlighet att få ett kostnadsunderlag från oss. Skriv till VAKund@skovde.se  och ange vilken fastighetsbeteckning det gäller så återkommer vi till dig.

4. Innan allt är klart ska vi också komma hem till dig och sätta upp en vattenmätare. Vattenmätaren mäter din förbrukning och utifrån detta betalar du löpande en brukningsavgift. Hör av dig till vår vattenmätartekniker på vattenmatare@skovde.se när huset börjar bli klart, så bokar vi en tid när vi kan komma och montera mätaren.

 

 Om du tycker en del ord vi använder är krångliga så har vi en lista med fackuttryck.