Bli kund - hus på landet

Så här gör du för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och avloppsnätet.

Du som har ett hus på landet (utanför kommunalt verksamhetsområde) har ett eget ansvar att ordna med vatten och avlopp. Om du bor nära kommunala VA-ledningar kan du ansöka om möjligheten att ansluta din fastighet till kommunalt VA. Finns det kapacitet i vårt system kan vi ombesörja en punkt på ledningsnätet där du kan ansluta. I samband med anslutningen skriver vi också ett avtal som reglerar båda parters rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Vid en anslutning utanför verksamhetsområde måste du själv ordna med ledningsdragningen från din fastighet till vårt ledningsnät. Innan du är ansluten till kommunalt VA är det Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som ansvarar för tillsyn av din anläggning.

1. För att ta reda på om förutsättning finns för din fastighet att ansluta till våra ledningar för vatten och spillvatten är du välkommen att kontakta oss genom Kontaktcenter på 0500-498000. Beroende på hur behovet ser ut diskuterar vi  också om du behöver en eller båda tjänster (vatten och spill). Spillvatten kallas även avlopp, alltså det smutsiga vattnet från t ex toaletten och tvättmaskinen.  

Är ni flera fastighetsägare som vill gå ihop och lägga en gemensam ledning till vårt nät behöver ni först ordna en gemensamhetsanläggning. Lantmäteriet gör en förrättning och ni ansvarar tillsammans för ledningen, ofta genom att bilda en förening som kallas samfällighetsförening. 

2. Du behöver sedan skicka in två blanketter till Bygglovsavdelningen. Den ena är en servisanmälan. Där gör du en bindande anmälan om att du vill att vi gör arbeten på våra ledningar för att du ska kunna ansluta. Länk till  blankett för servisanmälan. Den andra blanketten är en anmälan enligt Plan- och bygglagen. Bygglovsavdelningen behöver godkänna att du byter från eget vatten/avlopp till kommunalt. Länk till blankett för anmälan enl PBF.

För att göra en anmälan behövs det en bra karta. Kommunens e-karta är smidig att använda. Ibland finns det hjälpsamma ritningar från gamla bygglovsansökningar i Ritningsarkivet.

3. När du fått bygglov och startbesked och när byggprocessen är igång skickar vi en faktura på anläggningsavgiften. Anläggningsavgiften regleras i VA-taxan och är den engångsavgift du betalar när du ansluter din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

Vill du ha en uppgift på vad det kommer att kosta för just din fastighet har du alltid möjlighet att få ett kostnadsunderlag från oss. Skriv till VAKund@skovde.se  och ange vilken fastighetsbeteckning det gäller så återkommer vi till dig.

5. Det sista steget innan allt är klart är att vi kommer hem till dig och monterar en vattenmätare. Om du behöver dra ledningar längre än 100 meter från vår förbindelsepunkt till din fastighet behöver vattenmätaren sitta i en vattenmätarbrunn. Länk till information om vattenmätarbrunn. Du betalar en brukningsavgift för det vatten du använder. Information om brukninsavgifterna finns i VA-taxan.

 

 Om du tycker en del ord vi använder är krångliga så har vi en lista med fackuttryck.