Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Dagvatten

Dagvattenshantering är en viktig del av en hållbar samhällsbyggnation. Skövde kommun har riktlinjer för dagvattenhantering.

I detaljplaneskedet bevakar vi dagvattenhanteringen. I delar av Skövde kommun finns mycket goda möjligheter till lokalt omhändertagande av dagvatten, och vi arbetar för att vårt ledningsnät inte belastas med mer än vad det har kapacitet för. Till höger hittar du kommunens riktlinjer för dagvatten.