Dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet finns i alla större samhällen i Skövde kommun. Vi har ett väldigt bra vatten som håller en hög kvalitet och finns i ordentliga mängder.

Det är viktigt att ha ett rent dricksvatten - vi är i kontakt med vatten när vi äter, dricker, duschar, städar och badar. Eftersom vattnet på jorden går i ett kretslopp gör vi det stora arbetet med rent vatten genom att se till att vårt avloppsvatten renas så bra som möjligt.

Borgunda vattenverk levererar dricksvatten från Vättern till alla samhällen i Skövde förutom Tidan. Vi köper vårt vatten från Borgunda av kommunalförbundet Skaraborgsvatten, som också säljer vatten till Falköping och Skara kommuner. Vättervattnet är ett mjukt vatten, vilket betyder att halten av kalcium och magnesium är låg. Det gör att du kan använda den lägsta dosen av tvättmedel på förpackningen. Tidan får sitt vatten från Moholm i Töreboda kommun, som också har mjukt vatten.

Ämne
Enhet
Borgunda/ Vättervatten
Moholm/ Tidan  
Livsmedels-
verkets gränsvärde
pH - ~8,2 ~7,9 7,5-9
Totalhårdhet dH 3,4 3,5 -
Alkalinitet (HCo3) mg/l ~51 ~65 -
Turbiditet (FNU)  -  0,30  <0,10  -
Färg (410nm)  mg/Pt/l  <5,0  <5,0  30
Fluorid (F) mg/l   <0,2  <0,2  1,5
Magnesium (Mg) mg/l 2,2 2,6 30
Kalcium (Ca) mg/l 20 20 100
Sulfat (So4) mg/l 18 9,8 100
Natrium (Na) mg/l 8,4 10 100
Klorid (Ci) mg/l 12 9,7 100