Ledningsnätet och ledningskollen

För dig som ska lägga nya ledningar

Vi lägger mycket resurser på att anlägga och underhålla VA-nätet.  Därför har vi styrt upp hur arbetet ska göras för att få ett bra resultat.

För dig som är projektör och ska lägga ledningar har vi gjort en komplettering till AMA, Allmän material- och arbetsbeskrivning, som gäller för de VA-arbeten som görs i Skövde kommun. Se länken VA handbok, Skövde VA, Skövde kommun  (PDF).

Ledningskollen

Vi har ledningar över stora delar av kommunen. För både din och vår skull behöver vi se till att våra ledningar ligger säkert.

Skövde VA hanterar primärt frågor om ledningsnätet genom Ledningskollen. Genom att ställa din fråga om ledningsdragning där kan du i de flesta fall få svar direkt. Vi finns självklart tillgängliga för utsättning eller fortsatta frågor kring vårt ledningsnät.

Vi har stundtals mycket att göra och behöver därför ha några dagar på oss innan vi kan sätta ut våra ledningar.

Allmänt om ledningsnätet

Vårt ledningsnät med stora ledningar är nästan 100 mil långt, vi har utöver det också gott om mindre ledningar.  I nästan varje gata har vi en ledning, för att transportera vatten och avlopp till och från varje fastighet. Eftersom alla fastigheter behöver en liten servisledning som går från vår stora huvudledning fram till fastighetens gräns, blir det ungefär 7000 småledningar.

I våra olika ledningar går dricksvatten som ska vara absolut rent hela vägen till din kran. Vi har också ledningar för spillvatten, där allt smutsigt vatten från din dusch eller toalett transporteras till reningsverket. Till sist har vi också ledningar för dagvattnet. Dagvattnet är det vatten som behöver försvinna när det regnar, eller som kommer från en husdränering. Om du ser en betongledning som leder vatten ut i en bäck eller sjö är det antagligen dagvatten. 

Varje fastighetsägare är ansvarig för de ledningar som går inne på sin fastighet. Precis som våra ledningar kan också de ledningarna springa läck eller gå av.

Förr i tiden var det vanligt med ledningar i betong, gjutjärn eller galvaniserat stål. Nu lägger vi nästan bara ledningar i plast. För att kunna hålla våra gamla ledningar i bra skick arbetar vi med att undersöka dem och laga det som är dåligt. Oftast gör vi detta genom att filma - en kamera åker på en radiostyrd bil i våra avloppsledningar, och när vi tittar på filmen ser vi var ledningen behöver åtgärdas.

När vi hittat något som gått sönder vill vi laga det så smidigt som möjligt. Vi försöker att inte gräva ner till ledningen, utan använder olika schaktfria metoder. Att lägga in ett mindre rör i ett gammalt kallas relining. För att byta ett gammalt rör mot ett som är lika stort eller större kan vi använda en teknik som kallas rörspräckning. Ibland väljer vi att använda en annan teknik som liknar den ballongvidgning som görs vid hjärtoperationer. Det kallas infodring och då för vi in något som liknar en strumpa i ett rör, blåser upp den och får den att stelna.