Miljöarbete

Vatten är en viktig del i vår natur - i våra sjöar, bäckar, hav och som regn. På Skövde VA arbetar vi hela dagen, varje dag, år ut och år in för att minska vår påverkan på de vattendrag vi är beroende av.

Att ha ett rent vatten är livsnödvändigt och vi kommer alla i kontakt med det när vi äter, dricker, duschar, städar och badar. Eftersom vattnet på jorden går i ett kretslopp sker det största arbetet med ett bra dricksvatten genom att vi renar avloppsvattnet så bra som möjligt.

I avloppsvattnet som kommer in till reningsverken finns massvis av vanligt vatten och olika näringsämnen. Där finns också en hel del mindre bra saker som till exempel läkemedel, tungmetaller och andra skadliga ämnen. Vi kan själva påverka vår närmiljö genom att vara försiktiga med vad vi slänger och spolar ner i avloppet - hemma och på jobbet. Du hittar mer hur vi renar avlopp på sidan Avloppsrening. 

Vi arbetar med miljö på många olika sätt. Ett exempel är att vi rustat upp vårt ledningsnät för att det ska vara helt och välfungerande - detta gör i sin tur att väldigt lite av spillvattnet läcker ut ur ledningarna. En annan stor åtgärd är att bygga ut det kommunala nätet för vatten och avlopp till flera mindre samhällen. Detta arbete baseras på ett politiskt beslut och styrs av en VA-plan.

De flesta VA-organisationerna i Sverige använder Svenskt vattens hållbarhetsindex för att jämföra sig med varandra. Verksamheten analyseras då utifrån tre delar: hållbara tjänster för brukare, miljömässig hållbarhet och hållbara resurser. De flesta kommuner i Sverige arbetar även aktivt med att anpassa verksamheten till olika klimatförändringar som i sin tur ökar risken för översvämningar.