Få sms vid driftstörning

Vid driftstörningar på vatten- och avloppssystemet skickar vi ut sms till våra kunder. Det är ett snabbt och smidigt sätt att få ut information till många.

Vi skickar ut sms när vi har större leveransproblem av dricksvatten eller andra driftstörningar på VA-anläggningen som påverkar våra kunder. Vår tjänst UMS skickar meddelandet till de över 16 år som är folkbokförd på adressen (eller har registrerat sig för att få information om fastigheten).

Du som inte bor i kommunen eller har ett oregistrerat kontantkort kan själv registrera dig för att få information.

I tjänsten kan du kontrollera för vilken adress du får information till ditt telefonnummer eller lägga till fler adresser som du vill få information för sommarstugan, barnens skola eller till äldre anhöriga.