Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Stora projekt

Det händer mycket hos Skövde VA.

Vi lägger nya ledningar, underhåller våra gamla ledningar, ser till att fler på landsbygden får kommunalt VA, tar hand om våra reningsverk och mycket mycket annat.

De största projekten vi arbetar med nu är:

Utbyggnation av kommunalt VA

En ny dricksvattenledning i Skövde