Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Ny dricksvattenledning

Skövde växer och alla behöver vatten - därför lägger vi en ny vattenledning.

Vi bygger ut vårt ledningsnät på östra sidan av Skövde stad, och räknar med att vara klara 2022.

Den nya ledningen är tillräckligt stor för att se till att vi har ordentligt med vattenledningar för de närmaste 100 åren!