Utbyggnation av kommunalt VA

I Skövde kommun finns fem områden dit vi ska dra ledningar för kommunalt VA. Vi kallar dem för utbyggnadsområden.

Under 2015 antog kommunfullmäktige en VA-plan. I den står att Varola, Böja, Vristulven och Melldala ska få kommunalt VA. Det femte området, Truvet, bestämde Länsstyrelsen under 2017.

Vi håller på för fulla muggar att räkna på ledningsdragning, prata med fastighetsägare och lägga ledningar.

Utbyggnadsprojekten kommer att utföras i denna ordningen: Varola, Böja, Vristulven, Truvet och Melldala. Alla områden ska vara klara till 2024.