Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Bild på en väg

Böja

Böja är ett av de områden där beslut tagits om nytt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Det innebär att ett antal fastigheter kommer bli anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Det första steget i utbyggnaden är att lägga överföringsledningar från Timmersdala. Byggnation i Böjas verksamhetsområde sker under hösten 2019 - hösten 2020.

Berörda fastighetsägare har fått/får information via det stormöte som hölls i oktober 2017 samt genom olika utskick. 

Har du frågor om utbyggnaden i Böja går det bra att kontakta oss på Skövde VA via VAkund@skovde.se eller Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 82 00.