Bild på ett hus

Varola

Både ledningen till och alla ledningar inne i Varola är färdiga!

Vi är klara med vårt arbete i Varola. Ledningarna fungerar fint och vi bjöd in alla fastighetsägare på tårta för att fira detta.

För dig som arbetar med ihopkopplingen har vi en checklista:

Innan sammankoppling:

  • Få startbesked från bygglovsenheten
  • Skövde VA ska ha lagt servisledningen till er tomtgräns
  • Din entreprenör genomfört arbeten med er servis och VA-installation
  • Servisbesiktningen gjord av Peter Malm/Ronnie Svanberg på Skövde kommun
  • Du har satt upp en konsol till vattenmätaren

 
Innan användning:

  • Anslutningsavgiften ska vara betald
  • Vattenmätaren installerad av Per Håkansson Skövde VA
  • Slutbesked från bygglov ska erhållas