Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Bild på en sjö

Vristulven

Vristulven är ett av de områden där beslut tagits om nytt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Det innebär att ett antal fastigheter kommer bli anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Det första steget i utbyggnaden är att lägga överföringsledningar från Böja. Byggnation i Vristulvens verksamhetsområde planeras sedan ske under hösten 2020 - våren 2022. 

Uppdaterad tidplan för grävarbetet:

  • Grön etapp (överföringsledningen från Böja): oktober 2020 – april/maj 2021
  • Gul etapp (etablering av tillfällig väg Sjöberga): november 2020 – december 2020 
  • Röd etapp: december 2020 – juni 2021
  • Blå etapp: juni 2021 – maj 2022
  • Gul etapp: april/maj 2021 – januari/februari 2022

För dig som bor eller rör dig i området kommer grävarbetet på olika sträckor innebära begränsad framkomlighet. De fastighetsägare som är direkt berörda kommer informeras löpande via telefonsamtal eller SMS.

Har du frågor om utbyggnaden i Vristulven går det bra att kontakta oss på Skövde VA via VAkund@skovde.se eller Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00.

Verksamhetsområde Vristulven
Etappindelning utbyggnad
Vad händer i området just nu?
Få sms vid driftstörning