Bild på en sjö

Vristulven

Vristulven är det tredje utpekade området i VA-planen.

Nuläge

2018-12-12 - Geologisk markradarundersökning genomförs. Undersökningen kommer att genomföras med en maskin som ser ut som på bilden nedan, inget kommer att förstöras. Det vi vill få  fram är en bild av vart berget finns i området, detta för att få ett underlag inför den kommande detaljprojekteringen.

2018-10-25 - Presentation av förstudie i Service nämndens sammanträde. Beslut taget av nämnden gällande inriktning på överföringens placering samt system val i det blivande verksamhetsområdet.

Allmänt

För detta område finns ännu inget beslut gällande verksamhetsområde taget. En förstudie gällande områdets utformning har genomförts, färdigställdes hösten 2018.

 Byggnationen av Vristulvens kommunala vatten och avloppsledningsnät är planerat att genomföras hösten 2019.

Bild