Bild på en sjö

Vristulven

Vristulven är det tredje utpekade området i VA-planen.

Nuläge

2019-03-25 - Beslut i kommunfullmäktige om verksamhetsområde för kommunlt vatten och avlopp enligt §6 vattentjänstlagen. 

2019-02-28 - Projektering av överföringsledningen pågår. Genomförs av ALP Marktenkik AB. Granskningshandling beräknad vara framme i slutet av mars. 

2019-01-16 - Stormöte i Stadshuset. Vi tackar alla som deltog för ert engagemang och de konstruktiva frågorna. Presentation, förslag om verksamhetsområde samt fastighetslista finns till höger, se Stormöte och förslag om verksamhetsområde. Nu drar detaljprojekteringen igång på fullaste allvar och vi arbetar med de frågor som uppkom på mötet.

2018-12-12 - Geologisk markradarundersökning genomförs. Undersökningen kommer att genomföras med en maskin som ser ut som på bilden nedan, inget kommer att förstöras. Det vi vill få  fram är en bild av vart berget finns i området, detta för att få ett underlag inför den kommande detaljprojekteringen.

2018-10-25 - Presentation av förstudie i Service nämndens sammanträde. Beslut taget av nämnden gällande inriktning på överföringens placering samt system val i det blivande verksamhetsområdet.

Allmänt

För detta område finns ännu inget beslut gällande verksamhetsområde taget. En förstudie gällande områdets utformning har genomförts, färdigställdes hösten 2018.

 Byggnationen av Vristulvens kommunala vatten och avloppsledningsnät är planerat att genomföras hösten 2019.

Bild
Bild
Bild
Bild