Bild på en sjö

Vristulven

Vristulven är ett av de områden där beslut tagits om nytt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Det innebär att ett antal fastigheter kommer bli anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Det första steget i utbyggnaden är att lägga överföringsledningar från Böja. Byggnation i Vristulvens verksamhetsområde planeras sedan ske under hösten 2020 - hösten 2021.

Berörda fastighetsägare har fått/får information via det stormöte som hölls i januari 2019 samt genom olika utskick. 

Har du frågor om utbyggnaden i Vristulven går det bra att kontakta oss på Skövde VA via VAkund@skovde.se eller Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00.

Bild
Bild
Bild
Bild