Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Projektuppdatering Vristulven

För dig som är intresserad av VA-utbyggnaden i Vristulven och vill få löpande uppdateringar om hur långt vi kommit i projektet.

Större händelser och viktiga datum kommer vi fortfarande informera fastighetsägare om genom att skicka brev. Informationen på denna sida är snarare tänkt som ett komplement där vi berättar vad som är på gång just nu, eventuellt ändrade planer samt grävarbetets olika faser.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00 eller på mejladress VAKund@skovde.se.

2020-10-29: Med start vecka 45 kommer avverkning av skog ske längs med hela ledningssträckan i alla etapper.

2020-10-28: Från 28 oktober 2020 och några veckor framöver kommer  personal från vår konsult, ALP Markteknik, att röra sig i området - detta för att göra olika inmätningar som behövs för projekteringen.

2020-10-26: Den här veckan, vecka 44, påbörjar vi arbetet med överföringsledningen (grön etapp) som kommer gå från Böja till Vristulven. Under vecka 45 kommer sedan vissa arbeten i gul etapp att starta. Då det finns fornlämningar i område runt Viknäsmossen att ta hänsyn till kommer personal från Västergötlands museum att övervaka den första delen av grävarbetet. Därefter bygger vi den tillfälliga vägen till Sjöberga samt förstärker delar av den nuvarande vägen där det behövs. För att undvika arkeologisk schaktövervakning vid två olika tillfällen kommer vi i lägga ner en del vatten- och avloppsrör avsedda för den gula etappen i samband med att vi gör klart vägen. Detta påverkar dock inte tidplanen för fastigheternas inkoppling. När vi gräver i området runt Viknäsmossen/Sjöberga kommer det innebära begränsad framkomlighet, berörda fastighetsägare informeras löpande via telefonsamtal eller SMS.

2020-10-12: I vårt senaste informationsbrev (juni 2020) berättade vi att grävstart för röd etapp skulle dra igång i oktober 2020. Av flera olika anledningar har detta startdatum blivit framflyttat och ny plan för röd etapp är att den påbörjas i slutet av december 2020. Däremot börjar vi om några veckor att anlägga en tillfällig väg in till Sjöberga. Syftet med denna väg är att samtliga boende i Vristulven ska kunna nå sina fastigheter när vi gräver i, och stänger av, vägen till Sjöberga. När den nya vägen är klar kommer det finnas en skylt vid vägen mot Vristulven (i höjd med Bergelid) med kontinuerliga uppdateringar om var vägen är avstängd någonstans.