Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Taxa och bestämmelser

Din vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten, leda bort och rena ditt avloppsvatten (spillvatten samt dagvatten från gator och fastigheter). Hur mycket du betalar i avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till.

Anläggnings- och brukningsavgifter

Taxan innefattar både den anläggningsavgift som betalas vid nyanslutning samt löpande brukningsavgifter.

Anläggningsavgifter är beräknade för att täcka huvudmannens kostnader för inkoppling och nyttan som en fastighet har av tillgång till vatten, avlopp och/eller dagvatten. Betalning av anläggningsavgift innebär att fastigheten köper in sig i den kommunala VA-anläggningen med bland annat ledningsnät, pumpstationer och reningsverk.

Brukningsavgifter består av en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften (mätaravgiften) är det du som kund betalar för den service som du har tillgång till (abonnemangsavgift för administrativa kostnader samt kostnader för drift och underhåll av ledningsnät och verk). Den rörliga avgiften beräknas per kubikmeter levererat dricksvatten och täcker de rörliga kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening.

VA-taxa 2021

Den 1 januari varje år görs en revidering av gällande taxa, för 2021 innebär detta en höjning av brukningsavgifterna på fyra procent. Observera att en tidigare publicerad version av VA-taxa 2021 (pdf) innehöll en felskrivning, den aktuella länken här på sidan är korrekt.